Evenementen

In 2015 is er een congres georganiseerd over de toekomst van wonen en senioren in het Leerhotel in Amersfoort.

Dit was toegankelijk voor makelaars, projectontwikkelaars en iedereen die iets te maken had met deze doelgroep maar ook vele ondernemers oa op het gebied van domotica. Ook de senioren zelf waren ruim vertegenwoordigd. Er waren vele workshops te volgen.

De Stichting kan zo’n congres organiseren maar ook kleinere bijeenkomsten waarbij de bewustwording centraal kan staan met eventueel een informatiemarkt met ondernemers en welzijnsorganisaties.

Het is mogelijk om in kleiner verband een woontraining te verzorgen voor senioren die overwegen om te gaan verhuizen eventueel in combinatie met een rondleiding/toer waar men naar toe zou kunnen gaan. Uit de praktijk blijkt dat veel senioren moeite hebben met de vertrouwde woonomgeving te verlaten, opzien tegen de verhuizing. Soms moeten ze verhuizen omdat ze het fysiek niet meer aankunnen. Woontrainingen zouden kunnen helpen om deze blokkades op te heffen. Een neveneffect is dat men lotgenoten treft waarmee men ervaringen kan delen en waaruit nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan.

Langer zelfstandig wonen is ook een zorg van de gemeente sinds de uitvoering van de WMO naar gemeenten toe is gegaan. Ook voor gemeenten kan de Stichting activiteiten op dit gebied uitvoeren. Men ook kan denken aan opleiding van ouderenadviseurs die advies geven over aanpassingen in huis.