Doel van de stichting

Wat is het doel van de Stichting?

Het doel is om senioren zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig laten wonen in een omgeving die ze zelf kunnen kiezen.
Daarnaast wil de Stichting mensen die dit kunnen realiseren begeleiden en ondersteunen.

 

Hoe kan de Stichting dat bereiken?

Door voorlichting en advies te geven. Door congressen, workshops en cursussen (bijvoorbeeld een woontraining) te organiseren.  Een platform/netwerk te zijn waar een ieder die zich bezighoudt met senioren en wonen zich bij aan kan sluiten. Dat kunnen makelaars zijn die zich willen inzetten voor deze doelgroep maar ook mensen die woningen willen ontwikkelen of aanpassen. Maar ook mensen die zich willen inzetten voor meer seniorenwoningen, want met de komende vergrijzing komt er een groot tekort aan geschikte seniorenwoningen. Dit heeft niet alleen te maken met de woningen zelf, maar ook met de woonomgeving (bereikbaarheid winkels, openbaar vervoer, zorg) maar ook met de behoefte aan sociale cohesie en veiligheid.

De stichting heeft een bestuur en een commissie van aanbeveling die allen bestaan uit vrijwilligers.

De commissie van aanbeveling bestaat uit: Drs. Karin Rosiellie (interimmanager wooncorporaties en voorzitter bestuur woningcorporaties ing Ineke Schimmelpenningh (eigenaar Seniorkeur en Ouder Worden in Eigen Huis) Betsy de Keizer (voormalig eigenaar van de Keijzer Makelaarsgroep en lid van de werkgroep Meer Woningen voor Ouderen, initiatief van de ANBO)

Het bestuur bestaat uit: drs. Noëlle Sanders (voorzitter, seniorenmakelaar en onderwijskundige, lid van het bestuur van de KBO) Marten (penningmeester) Rob Smink (secretaris), Mr. Rüna Honig (algemeen bestuurslid Juridische zaken) en Emile Arnold (algemeen bestuurslid marketing).